Ułatwienia dostępu

Rady na odpady

Grantobiorca: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 109 556,11 EUR
Partnerzy:
Landvernd, landgræðslu - og umhverfisverndarsamtök Íslands (Islandia)
Asociatia ECOTECA (Rumunia)
Stowarzyszenie Federacja Zielonych Grupa Krakowska (Polska)
Czas realizacji: 01.10.2021-31.05.2023

Gospodarowanie odpadami to ważny temat dla mieszkańców Łodzi. Problemy z przyjęciem uchwały w sprawie opłat za wywóz śmieci i kontrowersje wokół jej zgodności z prawem dotyczą większości mieszkańców. W naszym projekcie badamy, czy decyzje Urzędu Miasta Łodzi w sprawie gospodarki odpadami są zgodne z unijnymi wytycznymi i polskim prawem. Przygotowujemy rekomendacje i poszerzamy wiedzę urzędników i mieszkańców Łodzi na temat prawidłowych procedur gospodarki odpadami. W ramach projektu prowadzimy monitoring prawa dotyczącego gospodarki odpadami w Łodzi. Opracowujemy raport zawierający wnioski z monitoringu i rekomendacje. Organizujemy szkolenie dla urzędników na temat zasad dobrego rządzenia i przejrzystości, i wizytę studyjną w Islandii. Prowadzimy działania komunikacyjne, m.in. w formie debaty, konferencji prasowej i publikacji materiałów na temat gospodarki odpadami. Projekt kierujemy do urzędników Urzędu Miasta Łodzi, radnych, aktywistów i społeczników, członków rad osiedlowych, dziennikarzy śledzących temat gospodarki odpadami i mieszkańców. Projekt ma ogromny potencjał społeczny, ponieważ dotyczy wszystkich mieszkańców Łodzi, trzeciego miasta w Polsce pod względem liczby ludności. Pozytywne efekty działań strażniczych mogą zmotywować miasto do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami, mieszkańcom uświadomić znaczenie tego tematu dla ich zdrowia i wzmocnić organizacje ekologiczne jako rzeczników dobra wspólnego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 organizacjami: Landvern z Islandii, Ecoteca z Rumunii i Stowarzyszeniem Federacja Zielonych Grupa Krakowska.