Ułatwienia dostępu

Punkt Wsparcia Cudzoziemców 2.0

Grantobiorca: Stowarzyszenie Refugees Szczecin
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 492,00 EUR
Partnerzy:
Fundacja Pełnia Wyrazu
Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych
Fundacja The Hope Project Polska
Czas realizacji: 1.11.2021-30.04.2023

Głównym celem projektu jest świadczenie pomocy obcokrajowcom przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Punkt Wsparcia Cudzoziemców 2.0 to szereg działań mających na celu zwiększenie upodmiotowienia i wsparcie migrantów i migrantek. Prowadzimy dyżury, podczas których pomagamy w sprawach formalnych, prawnych i socjalnych. Organizujemy kurs nauki języka polskiego, cykl otwartych spotkań z mieszkańcami oraz lekcje wychowawcze. Wraz z partnerem, Fundacją Pełnia Wyrazu, prowadzimy świetlicę oraz punkt wsparcia psychologicznego. Fundacja the Hope Project Polska zapewnia nam wsparcie merytoryczne. Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych zapewnia wyżywienie oraz noclegi podczas organizowanego przez siebie festiwalu dla grupy ok. 20 beneficjentów, a także opiekę wolontariusza oraz specjalne warsztaty integracyjno-ekologiczne. Beneficjentami są głównie osoby z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy i Białorusi. Obecnie zainteresowanie naszym projektem rośnie w związku z wojną w Ukrainie – w samym Szczecinie w ciągu miesiąca pojawiło się ok. 40 000 tys. osób. Są to osoby o odmiennej strukturze potrzeb, co przekłada się na konieczność zmian w zakresie udzielanego przez nas wsparcia. Osoby te potrzebują pomocy przy znalezieniu mieszkania oraz zatrudnienia, opieki dla dzieci czy innych działań integracyjnych. Aby zrealizować cele projektu, poszerzamy naszą sieć kontaktów i zwiększamy zasoby kadrowe.