Ułatwienia dostępu

Punkt Interwencji Kryzysowej RESTART

Grantobiorca: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Na krańcu tęczy
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 8 285,72 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 16.12.2021-30.06.2022

W ramach projektu powstał Punkt Interwencji Kryzysowej RESTART, w którym jest świadczona pomoc psychologiczna, prawna i pedagogiczna dla mieszkańców wsi Milin i innych wsi w gminie Mietków. Nasza Fundacja od 2010 roku działa na rzecz rodzin z gmin Kąty Wrocławskie i Mietków. Najtrudniejsza sytuacja panuje we wsi Milin, która boryka się z takimi problemami, jak: przemoc, uzależnienia, rodziny dysfunkcyjne, poważne problemy rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. W ramach naszej działalności w Milinie utworzyliśmy i wspieraliśmy sieć współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, zwłaszcza biblioteką i świetlicą wiejską, pomagającymi rodzinom w trudnych sytuacjach. Niestety z powodu pandemii biblioteka i świetlica wiejska zostały zamknięte, a zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe zawieszone. Problemy emocjonalne i edukacyjne dzieci i młodzieży, przemoc rówieśnicza i domowa, uzależnienia i zjawiska dysfunkcyjne w rodzinach bardzo się nasiliły. Potwierdziły to nie tylko nasze obserwacje i rozmowy z naszymi podopiecznymi, ale także dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obserwacje nauczycieli i kuratorów opiekujących się rodzinami. W Punkcie Interwencji Kryzysowej RESTART odbywają się konsultacje indywidualne pomagające rozwiązać konkretne problemy. Działają grupy wsparcia dla osób w każdym wieku: dorosłych, dzieci, młodzieży. W ramach Klubu Malucha badamy sytuację najmłodszych mieszkańców wsi i przeprowadzamy dla nich cykliczne zajęcia edukacyjno-integracyjne. Organizujemy Pogotowie Korepetycyjne, czyli zajęcia ze specjalistami i wolontariuszami młodzieżowymi, pomagające zniwelować zaległości edukacyjne uczniów w wieku 7-17 lat. Przygotowujemy także raport z naszych działań i przedstawimy go władzom wsi i gminy.