Ułatwienia dostępu

Pracownia Aktywności Lokalnej — Kolektyw Aktywne Miasto

Grantobiorca: Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 133,37 EUR
Partnerzy:
Stowarzyszenie Schron Kultury Europa
Stowarzyszenie Zielona Grupa
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Pracownia Aktywności Lokalnej to projekt realizowany przez trzy organizacje tworzące Kolektyw Aktywne Miasto na terenie trzech osiedli Poznania — Głównej, Wildy i Dębca. Jego celem jest wzrost aktywności społecznej oraz poczucia wpływu mieszkańcow i mieszkanek na rozwoj ich najbliższego otoczenia. W ramach projektu powołujemy grupę lokalnych liderów i liderek (w szczególności młodzieży i młodych dorosłych), która zaangażuje się w procesy decyzyjne dotyczące kształtowania wyglądu i funkcjonalności przestrzeni trzech osiedli. Tworzymy program rozwojowy dla mieszkańców i mieszkanek z zakresu ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym. Realizujemy cykl eksperckich warsztatów i konsultacji, obejmujących między innymi przeprowadzenie diagnozy zasobów i problemów dotyczących przestrzeni publicznej w kontekście ekologii miejskiej, rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury, rzek i terenów nadbrzeżnych na osiedlach. Następnie grupa liderów i liderek zaprojektuje i wykona zielone przestrzenie wspólne, zrealizuje ekologiczne inicjatywy na osiedlach, przeprowadzi kampanię społeczną poruszającą jeden ze zdiagnozowanych problemów, a także złoży wspólny projekt w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Podsumowaniem projektu będzie publikacja — zeszyt dobrych praktyk.