Ułatwienia dostępu

Oko na klimat

Grantobiorca: Stowarzyszenie EKOSKOP
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 99 037,50 EUR
Partnerzy: Miasto Rzeszów
Czas realizacji: 01.12.2021-30.09.2023

W 2019 roku Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła „Plan adaptacji Rzeszowa do zmian klimatycznych”, wizję działań do roku 2030 mających powstrzymywać albo łagodzić zmiany klimatu. Sprawdziliśmy, że dokument ten nie jest znany mieszkańcom Rzeszowa. Dlatego nasz projekt ma wzmocnić działania proklimatyczne w mieście. Tworzymy „Sieć dla Klimatu” łączącą przedstawicieli lokalnych organizacji, firm, grup nieformalnych, naukowców i obywateli w celu społecznej konsultacji realizacji planu. Organizujemy otwartą „Akademię Klimatu” z wykładami naukowców i specjalistów klimatycznych. W szkołach realizujemy cykl 50 debat klimatycznych z udziałem 500 nauczycieli i wychowawców, by zostali lepiej przygotowani do edukacji na rzecz klimatu. Powołaliśmy 10 środowiskowych „Klubów Liderów dla Klimatu”, w ramach których dla 100 studentów i uczniów zrealizujemy tematyczne warsztaty. Klubowicze wypracowują młodzieżowy poradnik „Rzeszów dla Klimatu”. Organizujemy dwa plenerowe happeningi Skrzydlatorium pod hasłem „S.O.S. dla Klimatu”. Namawiamy mieszkańców Rzeszowa do zazielenienia balkonów i sadzenia drzew. Sadzimy MikroPark i siejemy nowe łąki kwietne. Zrealizujemy wizytę studyjną na Islandię i poszukamy wsparcia dla działań proklimatycznych na podstawie doświadczeń islandzkich organizacji. Głównymi odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i nauczyciele – to oni zdecydują o przyszłości Rzeszowa oraz jakości edukacji klimatycznej. Efektem realizacji projektu będzie nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami, firmami, stowarzyszeniami, grupami formalnymi (harcerze) i nieformalnymi (rzeszowski Młodzieżowy Strajk Klimatyczny) oraz seniorami. Wiele działań będzie inspirować media do informowania o lokalnych problemach klimatycznych i możliwych wspólnych działaniach na rzecz klimatu. Projekt realizujemy w partnerstwie z Miastem Rzeszów, który udzieli pomocy organizacyjnej i zapewni infrastrukturę dla działań projektu.