Ułatwienia dostępu

Obywatelskie Niepołomice

Grantobiorca: Fundacja Lepsze Niepołomice
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 92 885,71 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie 61
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Cele projektu to: zwiększenie dostępu do informacji o radnych gminnych i powiatowych, zwiększenie wiedzy członków i członkiń Młodzieżowej Rady Miejskiej na temat zasad funkcjonowania samorządu lokalnego, trzeciego sektora, prowadzenia działań strażniczych, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej zachęcającej do wymiany urządzeń grzewczych, uświadamiającej szkodliwość oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Projekt odpowiada na problemy zdiagnozowane w gminie Niepołomice: słaby dostęp mieszkańców do informacji na temat działalności radnych gminnych i powiatowych, brak wsparcia merytorycznego radnych z Młodzieżowej Rady Gminy, zła jakość powietrza w gminie. W ramach projektu prowadzimy serwisy: Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl na temat działalności Rady Miejskiej w Niepołomicach i PowiatWielicki.MamPrawoWiedziec.pl na temat działalności Rady Powiatowej w Wieliczce. Prowadzimy cykl szkoleń dla osób należących do Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM), wizytę studyjną MRM w Lublinie i Lubartowie i konkurs na plakat antysmogowy. Realizujemy kampanię informacyjną zachęcającą do likwidacji wysokoemisyjnych kotłów, ostrzegającą przed szkodliwością smogu. Zorganizujemy dwie konferencje: „Działania strażnicze w gminie Niepołomice” i „Masz prawo wiedzieć – wybory samorządowe w Niepołomicach”. Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Niepołomice, w szczególności osoby należące do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 61.