Ułatwienia dostępu

Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu

Grantobiorca: Fundacja EkoRozwoju
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 821,19 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 1.11.2021-31.08.2023

Projekt odpowiada na potrzebę sieciowania i wzmacniania działających interwencyjnie aktywistów oraz angażowania ich w kształtowanie długoterminowych polityk ochrony drzew. Drzewa są kluczowym, nieodtwarzalnym elementem zielonej infrastruktury, która podnosi jakość życia i wspiera nas w ograniczaniu negatywnych skutków kryzysu klimatycznego. Obecnie drzewa są masowo wycinane i niszczone z powodu presji inwestycyjnej oraz prawa, które nie uwzględnia ani faktycznej wartości drzew, ani udziału społecznego w procesie zarządzania zielenią. W ramach projektu tworzymy Akademię Przyjaciół Drzew i przeprowadzamy 4 dwudniowe spotkania szkoleniowe w różnych regionach Polski. Przekazujemy wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji interwencji, kampanii, negocjacji, działań strażniczych i budowania partnerstw. Wypracowujemy wspólną strategię komunikacji i współdziałania. Prowadzimy wydarzenia medialne, opracowujemy zestaw narzędzi informacyjnych, rozbudowujemy mapę Przyjaciół Drzew, która inspiruje, sieciuje i ułatwia mieszkańcom dostęp do organizacji i liderów. Wspólnie z przyjaciółmi drzew planujemy i przeprowadzamy wydarzenia, które wesprą ich aktywność oraz pomogą rozwiązać lokalne problemy. Opracowujemy narzędzia promocyjno-edukacyjne, w tym infografiki, podcasty oraz przewodnik po standardach ochrony drzew. Dzięki rozbudowie mapy Przyjaciół Drzew http://drzewa.org.ol/przyjaciele-drzew (obejmującej obecnie ponad 240 inicjatyw z całej Polski) pomożemy mieszkańcom wymieniać się doświadczeniami, ale też docierać do przeszkolonych aktywistów i NGO.