Ułatwienia dostępu

(nie)trudne dzieci

Grantobiorca: Fundacja Rozwoju i Terapii Moja Przestrzeń
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 034,51 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-31.05.2023

W tym projekcie zajmujemy się wyrównywaniem szans edukacyjnych i wychowawczych dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Projekt jest realizowany w Krakowie, w wybranych przedszkolach i szkołach. Problemy z przetwarzaniem sensorycznym są często spotykane u dzieci. Mimo rosnącej świadomości tego tematu, nie jest on jeszcze powszechnie znany. Nadal w społeczeństwie dominuje przekonanie, że dzieci nadpobudliwe, reagujące na bodźce silniej niż rówieśnicy są niegrzeczne lub źle wychowane, a dzieci unikające bodźców są rozpieszczone czy leniwe. Dorośli często stosują wobec tych dzieci kary i nagany, wzmacniając mechanizmy wykluczające dzieci. W rezultacie, dzieci te często zostają odrzucone przez grupę. Budynek szkoły czy przedszkola jest często czynnikiem dyskryminującym. Głośne dzwonki, fatalna akustyka, ostre światło czy brak możliwości wyciszenia, sprawiają, że dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają trudności z rozumieniem informacji i poleceń, a ponadto są przebodźcowane i zestresowane. Pomiary przeprowadzone w 2017 roku w jednej z warszawskich szkół przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) wykazały, że średni poziom dźwięku często przekraczał maksymalny poziom hałasu dla pracowników młodocianych (80 dB). Poziomy szczytowe dochodziły do 115 dB! W ramach projektu organizujemy szkolenia dla nauczycieli, rodziców, dziadków i babć dzieci. Prowadzimy ewaluację placówek i opracujemy wskazówki oraz narzędzia zapobiegające dyskryminacji. Zapewniamy wsparcie specjalistyczne konieczne do zainicjowania i podtrzymania zmian. Prowadzimy warsztaty identyfikacji i komunikacji potrzeb dla dzieci. Odbiorcami bezpośrednimi projektu są dzieci w wieku 3-15 lat z zaburzeniami integracji sensorycznej, ich rodzice, opiekunowie, kadra nauczycielska i wychowawcza. Odbiorcy pośredni to osoby zainteresowane tematyką, które zetkną sie z informacjami o projekcie poprzez publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.