Ułatwienia dostępu

Naturalnie Połączeni

Grantobiorca: Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 000,00 EUR
Partnerzy:
Urząd Miejski w Barlinku
Gmina Choszczno Urząd Gminy Banie
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Sołectwo Sulimierz
Czas realizacji: 1.10.2021-31.03.2023

W tym projekcie podejmujemy próbę wypracowania polityk lokalnych dotyczących ochrony zwierząt i środowiska we współpracy z władzami samorządowymi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami. Prowadzimy kampanię społeczną dotyczącą 5 tematów: (1) ‘Jak działają Przyjaciele Czterech Łap’ – prezentujemy osoby działające w organizacji oraz ich działania; (2) ‘Wolne koty w miastach i wsiach’ – opowiadamy o kotach żyjących poza domami ludzi, ich pozytywnym wpływie na zwalczanie szkodników oraz sposobach sprawowania opieki nad nimi; (3) ‘Ptaki i owady – terapeutyczni pomocnicy’ – pokazujemy korzyści, jakie ptaki i owady przynoszą środowisku i człowiekowi; (4) ‘Zwierzę w potrzebie’ – podpowiadamy, co zrobić w przypadku znalezienia zagubionego psa, rannego kota itp.; (5) ‘Dzicy wśród nas’ – doradzamy, jak postępować z dzikimi zwierzętami, np. lisami, bobrami, jeżami. Plakaty i banery rozmieszczamy w przestrzeni publicznej i udostępniamy w internecie – w mediach społecznościowych, prasie lokalnej oraz na stronach internetowych partnerów: urzędów miast i gmin. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki poszczególnych miejscowości do zagospodarowania przestrzeni zielonej na osiedlach, tak aby była bardziej przyjazna zwierzętom. Instalujemy Kocie Przystanki, czyli drewniane zadaszone budki wkomponowane w przestrzeń osiedli, a także Stacje dla Ptaków i Owadów. Zachęcamy mieszkańców do nadawania im nazw, realizujemy warsztaty plenerowe. Przeglądamy istniejące dokumenty gminne, spółdzielcze i wspólnotowe dotyczące wyżej wymienionych tematów, a następnie przedstawiamy swoje uwagi i rekomendacje.