Ułatwienia dostępu

Na straży Puszczy Noteckiej

Grantobiorca: Fundacja Rozwoju Holistycznego
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Czas realizacji: test
Dofinansowanie ze środków Programu: 98 095,00 EUR
Rezultaty: test
Partnerzy: Pszczewska Kuźnia Aktywności Obywatelskiej
Czas realizacji: 1.10.2021-30.09.2023

Puszcza Notecka jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Stanowi perełkę lubuskich i wielkopolskich obszarów leśnych. Nazywana jest Ognistą Puszczą, ponieważ na jej obszarze występuje bardzo dużo pożarów. Tylko w 2020 r. było ich aż 400, z czego prawie połowa to umyślne lub nieumyślne działanie człowieka. W naszym projekcie chcemy przyczynić się do zmniejszenia tej statystyki. Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania nie spowodują całkowitego zaniku pożarów, ale mogą w dużej mierze ograniczyć ich liczbę. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy młodzież z 52 szkół podstawowych z obszaru 26 gmin okalających Puszczę. Tworzymy sieć Strażników Puszczy Noteckiej, w ramach której mobilizujemy 520 uczniów do wspólnych działań na rzecz ochrony noteckich lasów. Wypracowujemy zasady i postawy mądrego poruszania się po lesie, tworzymy Kodeks Ochrony Puszczy Noteckiej, organizujemy Debatę i Sympozjum Strażników Puszczy Noteckiej. W tych działaniach wspiera nas doświadczony partner, Pszczewska Kuźnia Aktywności Obywatelskiej, która prowadzi punkt koordynująco-wspierający grupy z 12 gmin leżących wzdłuż południowej części Puszczy. Swoje działania kierujemy do młodych ludzi, ponieważ uważamy, że to właśnie od nich w niedalekiej przyszłości będzie zależał los naszej Puszczy. Wiemy, że jednym projektem nie jesteśmy w stanie zatrzymać pożarów Puszczy Noteckiej, ale budując mądrą politykę leśną i angażując młodych ludzi jesteśmy w stanie wypracować mądre postawy, które na pewno w przyszłość ograniczą statystykę pożarową Puszczy.