Ułatwienia dostępu

Moc na obcasach

Grantobiorca: Fundacja OFF school
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 135,00 EUR
Partnerzy: Fundacja Uniwersytet Dzieci
Czas realizacji: 01.12.2021-30.06.2022

Wyzwaniem, na które odpowiada ten projekt, jest problem wykluczenia i marginalizacji młodych kobiet i dziewcząt w Polsce. Według raportu Centrum Praw Kobiet z 2020 roku, kobiety, mimo iż stanowią większość w społeczeństwie, są narażone na dyskryminację, podobnie jak grupy mniejszościowe. Kobiety w Polsce są uboższe niż mężczyźni – im wyższe stanowiska, tym mniej kobiet, które je zajmują. W badaniach Światowej Organizacji Zdrowia, przeprowadzonych w 42 krajach, młode Polki znalazły się na ostatnim miejscu pod względem poczucia własnej wartości. W Polsce dominują konserwatywne opinie dotyczące kobiet. Powszechnie uważa się, że rolą kobiety jest odpowiedzialność za organizowanie życia rodzinnego, np. matki małych dzieci nie powinny pracować.
Głównym celem projektu jest zwalczanie krzywdzących stereotypów na temat kobiet poprzez stworzenie 6 fimów edukacyjnych na temat równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet. Każdy film dotyczy innego stereotypu bądź przekonania opisującego sytuację kobiet. Filmy opublikowaliśmy na Instagramie, Facebooku i Tik-Toku. Ponadto w ramach projektu zorganizowaliśmy trzy webinaria oraz przeprowadziliśmy cztery warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Podsumowaniem projektu jest publikacja pt. „Jak walczyć ze stereotypami. Sytuacja młodych dziewczyn w domu i w szkole. Wskazówki i dobre praktyki” zawierająca dobre rady dla edukatorów i rodziców. Odbiorcami i odbiorczyniami projektu są chłopcy i dziewczynki w wieku 15-20, ale również ich rodzice oraz edukatorki i edukatorzy. Dzięki projektowi wzrośnie świadomość na temat wykluczenia i marginalizacji kobiet w Polsce. Młode kobiety w Polsce zostaną wzmocnione i będą lepiej przygotowane, by prowadzić satysfakcjonujące życie osobiste i zawodowe.
Głównym celem projektu jest zwalczanie krzywdzących stereotypów na temat kobiet poprzez stworzenie 6 fimów edukacyjnych na temat równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet. Każdy film dotyczy innego stereotypu bądź przekonania opisującego sytuację kobiet. Filmy opublikowaliśmy na Instagramie, Facebooku i Tik-Toku. Ponadto w ramach projektu zorganizowaliśmy trzy webinaria oraz przeprowadziliśmy cztery warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Podsumowaniem projektu jest publikacja pt. „Jak walczyć ze stereotypami. Sytuacja młodych dziewczyn w domu i w szkole. Wskazówki i dobre praktyki” zawierająca dobre rady dla edukatorów i rodziców. Odbiorcami i odbiorczyniami projektu są chłopcy i dziewczynki w wieku 15-20, ale również ich rodzice oraz edukatorki i edukatorzy. Dzięki projektowi wzrośnie świadomość na temat wykluczenia i marginalizacji kobiet w Polsce. Młode kobiety w Polsce zostaną wzmocnione i będą lepiej przygotowane, by prowadzić satysfakcjonujące życie osobiste i zawodowe.