Ułatwienia dostępu

Młodzi Ambasadorzy Klimatu

Grantobiorca: Stowarzyszenie M-LAB
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 634,76 EUR
Partnerzy:
Agder fylkeskommune (Norwegia)
Miasto Konin (Polska)
Czas realizacji: 1.10.2021-30.09.2023

Projekt Młodzi Ambasadorzy Klimatu jest realizowany we współpracy z samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii. Jego celem jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w kształtowaniu lokalnych polityk klimatycznych. W ramach projektu powołujemy Młodzieżowych Ambasadorów Klimatu (MAK), którzy poprzez działania z lokalną społecznością oraz władzami miasta inicjują rozwiązania na rzecz klimatu. Odbiorcami projektu są: młodzież w wieku 13-25 lat, aktywiści, przedstawiciele władz miasta, organizacje społeczne oraz mieszkańcy. Organizujemy dwa sejmiki samorządów uczniowskich, prowadzimy Teatr Forum, tworzymy Internetową platformę dialogu i współpracy. Opracowujemy „Lokalną politykę współpracy i włączania mieszkańców w dialog, dyskusję, planowanie i realizację działań klimatycznych w mieście” i prowadzimy dwie kampanie społeczne. Władze samorządowe Konina i Agder współdziałają z Młodzieżowymi Ambasadorami Klimatu MAK w realizacji postulatów młodzieży. Doświadczenia i efekty projektu będziemy promować podczas Młodzieżowego Międzynarodowego Mityngu Klimatycznego, który odbędzie się online. Poprzez realizację projektu mierzymy się z wyzwaniem włączenia młodzieży we współpracę z władzami miasta w zakresie ochrony klimatu w sytuacji konfliktu i braku poczucia sprawczości młodzieży. Pomagają nam w tym doświadczenia norweskiego partnera (Rady Hrabstwa Agder) w budowaniu kultury demokratycznej i włączaniu niedoreprezentowanej grupy młodzieży.