Ułatwienia dostępu

Małe działanie – duże znaczenie

Grantobiorca: Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach ,,Łapiczanki"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 31 510,00 EUR
Partnerzy: The Rural Shall Live (Islandia)
Czas realizacji: 30.10.2021-27.03.2023

W tym projekcie zachęcamy mieszkańców do udziału w działaniach sąsiedzkich mających na celu ochronę środowiska i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Głównym źródłem dochodu w gminie Krynki jest rolnictwo. W regionie panuje duże bezrobocie, a znaczna część mieszkańców i mieszkanek jest zagrożona społecznym wykluczeniem. Słabo rozwinięta infrastruktura powoduje, że zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych jest utrudnione. Dostępność lokalnych produktów jest ograniczona. Młodzi ludzie nie dostrzegają dla siebie szansy na godne życie i planują wyjazd ze względów ekonomicznych. Kryzys spowodowany pandemią oraz sytuacją na granicy z Białorusią (od września 2021 roku) najbardziej dotyka najsłabsze osoby, zagrożone społecznym wykluczeniem. Jako Koło Gospodyń Wiejskich nawiązaliśmy współpracę z podobną organizacją w Islandii, od której uczymy się, jak prowadzić lokalne działania. W ramach projektu zakładamy przydomowe sady z dawnymi odmianami drzew i krzewów owocowych. Prowadzimy zajęcia dla młodzieży dotyczące ochrony klimatu. Zwracamy uwagę lokalnych władz i urzędników na problem wpływu rolnictwa na stan środowiska naturalnego. Jest to pierwsze takie działanie w naszej okolicy. Wierzymy, że projekt zaktywizuje mieszkańców i przyczyni się do lepszej przyszłości naszych dzieci i wnuków.