Ułatwienia dostępu

Lokalny klimat – młodzieżowa strategia

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 31 117,00 EUR
Partnerzy: Terram Pacis (Norwegia)
Czas realizacji: 1.12.2021-31.03.2023

„Lokalny klimat – młodzieżowa strategia”” to pilotażowy program łączący potencjał i zaangażowanie młodych ludzi (aktywistów ekologicznych) z rosnącą gotowością samorządów do dyskusji o zmianach klimatu w celu partycypacyjnego opracowania założeń lokalnych strategii ekologicznych. Program obejmuje 4 samorządy lokalne oraz poziom regionalny (wojewódzki).W ramach projektu powołujemy zespoły robocze składające się z młodych aktywistów i aktywistek oraz osób reprezentujących samorządy i NGO. Na podstawie lokalnej diagnozy, konsultacji ze specjalistami i cyklu spotkań, opracowują one katalogi rekomendacji – założenia wyjściowe dla lokalnych strategii. Elementem procesu są konsultacje społeczne, prowadzone na poziomie poszczególnych społeczności lokalnych oraz towarzysząca im kampania, podkreślająca wagę działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz obywatelskiego zaangażowania. Wizyta studyjna, zorganizowana w partnerstwie z NGO Terram Pacis z Oslo, organizacją doświadczoną w realizacji programów edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju, służy wymianie doświadczeń i inspiracji. Całość kończy cykl inicjatyw lokalnych, będących pierwszym krokiem we wdrażaniu założeń strategii.