Ułatwienia dostępu

Lokalni/e sojusznicy/czki globalnej solidarności

Grantobiorca: Polska Akcja Humanitarna
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 97 597,61 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Problemem, na który odpowiada ten projekt, jest brak perspektywy globalnej w prowadzeniu działań antydyskryminacyjnych w Polsce. Zmiany w strukturze polskiego społeczeństwa zachodzą znacznie szybciej niż zmiany w mentalności i sposobie myślenia o osobach pochodzących spoza Polski, mających inny kolor skóry niż biały. 1 na 30 osób na świecie to migrant lub migrantka i tendencja jest wzrostowa. Dlatego w tym projekcie uwzględniamy w działaniach antydyskryminacyjnych globalne aspekty. Podkreślamy, że rasizm to nie tylko akty agresji, ale i globalny system ekonomiczny. Projekt kierujemy m.in. do nauczycielek i nauczycieli oraz aktywistek i aktywistów, ponieważ z tymi grupami pracujemy już od wielu lat. Naszymi odbiorcami są także osoby młode oraz bibliotekarki i bibliotekarze z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu realizujemy kilka cykli edukacyjnych, zawierających szkolenia, webinaria, kursy mailingowe, spotkania World Cafe oraz mentoring dla nauczycielek. Tworzymy materiały do edukacji własnej online: podkasty, filmy, artykuły, kursy mailingowe, a także czy publikację plakatową służąca autorefleksji. Oddajemy głos grupom mniejszościowym, m.in. osobom z doświadczeniem migracyjnym, osobom ze społeczności romskiej i z mniejszości afrykańskiej w Polsce. Działania te są zarówno kontynuacją dotychczasowych naszych działań edukacyjnych, jak i ich rozszerzeniem poprzez uwzględnienie nowych grup docelowych oraz wykorzystanie nowych metod pracy i narzędzi.