Ułatwienia dostępu

Latarnia Równości 2.0

Grantobiorca: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Projekt odpowiada na potrzebę prowadzenia w Polsce szkoleń antydyskryminacyjnych oraz wspierania i sieciowania osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. Od 2009 roku promujemy edukację antydyskryminacyjną zarówno w systemie oświaty, jak i poza nim. Nasze doświadczenia pokazują, że w Polsce – ze względu na wszechobecne w społeczeństwie uprzedzenia – istnieje ogromne zapotrzebowanie na szkolenia antydyskryminacyjne. Jednocześnie sytuacja społeczno-polityczna w Polsce jest bardzo wymagająca. W mediach głównego nurtu publikowane są wypowiedzi dehumanizujące różne grupy mniejszościowe, zawierające mowę nienawiści. Prowadzone przez organizacje społeczne badania potwierdzają poważny problem występowania uprzedzeń i mowy nienawiści w polskim społeczeństwie. Ze szczególnym niepokojem przyglądamy się także działaniom rządu, który edukację antydyskryminacyjną przedstawia jako działania demoralizujące i zagrażające tzw. tradycyjnym wartościom. W tym projekcie wspieramy osoby prowadzące edukację antydyskryminacyjną, pomagamy im poszerzać wiedzę i rozwijać umiejętności. Promujemy edukację antydyskryminacyjną jako ważny element współczesnej edukacji. Organizujemy kursy z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej dla osób początkujących i średniozaawansowanych, a także kurs dedykowany nauczycielkom i nauczycielom. Prowadzimy otwarte specjalistyczne webinaria i warsztaty online. Upowszechniamy treści edukacyjne w mediach społecznościowych i budujemy społeczność edukatorów i edukatorek poprzez grupę na Facebooku „Równościowe towarzystwo”. Organizujemy cykl wydarzeń pod hasłem „Tydzień dla edukaci antydyskryminacynej”.