Ułatwienia dostępu

Kobiece Mosty: jak budować współpracę pomiędzy miastem a wsią w kontekście żywności

Grantobiorca: Agro-Perma-Lab
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 86 440,49 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny i zmniejszające się zasoby naturalne wymuszają na społeczeństwach transformację systemów żywnościowych i zmiany polityk na bardziej zielone. Aby ta zmiana była skuteczna, muszą brać w niej udział wszyscy mieszkańcy. Jak zauważa działaczka na rzecz suwerenności żywnościowej i ekologicznego rolnictwa Ewa Sufin-Jaquemart, kobiety na obszarach wiejskich, w tym te pracujące w rolnictwie, stanowią niezwykle ważny potencjał dla wprowadzania zielonych polityk na tych obszarach. Niezbędne jest jednak wsparcie tych kobiet, m.in. w zakresie budowania poczucia sprawczości, umiejętności organizacyjnych oraz pokonywania barier społeczno-kulturowych związanych z płcią. Mimo dużych zmian społecznych, wciąż powszechne jest stereotypowe postrzeganie kobiet mieszkajacych na wsi i kobiet z miast. W tym projekcie przełamujemy te stereotypy i zwiększamy współpracę między miastem a wsią właśnie w obszarze żywności. Projekt kierujemy przede wszystkim do aktywistek lub kobiet aspirujących do podjęcia działań w zakresie kształtowania polityk żywnościowych. Bezpośrednimi odbiorczyniami są 24 kobiety w wieku 20-50 lat. Połowę stanowią kobiety z obszarów wiejskich, a drugą połowę mieszkanki miast. Budujemy ich kompetencje oraz poczucie sprawczości i wpływu na kształtowanie lokalnych polityk żywnościowych. W ramach projektu organizujemy wspólne zjazdy uczestniczek, warsztaty i mikroprojekty tworzone w parach: mieszkanka miasta i mieszkanka wsi. Dzięki projektowi uczestniczki zwiększą wiedzę i świadomość na temat zmian klimatu oraz powiązanego z nimi systemu żywności. Dodatkowo wzmocnią swoje poczucie sprawczości i nauczą się, jak kształtować lokalne polityki żywnościowe.