Ułatwienia dostępu

Godzina stąd na Wschód

Grantobiorca: Sustainable Strategies Network
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 929,00 EUR
Partnerzy:
Belsat TV
Fundacja Tutaka
Senter for utvikling og miljø (Norwegia)
Медыятрэнер (Białoruś)
Czas realizacji: 16.11.2021-31.01.2023

Projekt polega na przygotowaniu i realizacji interaktywnych lekcji na temat praw obywatelskich dla młodzieży szkół licealnych. Projekt jest ważny ze względu na obecne w Polsce antybiałoruskie nastroje spowodowane współpracą Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Ponadto, na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys uchodźczy i łamane są prawa człowieka. Uważamy, że z młodymi ludźmi należy na ten temat rozmawiać, informować ich o trudnej sytuacji na granicy i zachęcać do przemyśleń. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są młodzi ludzie z Mazowsza i Podlasia. Młodzież to ważna grupa osób, która już niedługo będzie tworzyć krajobraz polityczno-społeczny naszego kraju. W tym projekcie chcemy wytworzyć pozytywny klimat wokół imigrantów uczących się w polskich szkołach. Osoby z Białorusi przebywające na Podlasiu (i nie tylko) często są stygmatyzowane i asymilują się za wszelką cenę, chcąc uniknąć dyskryminacji. W ramach projektu realizujemy pięćdziesiąt interaktywnych lekcji dla ok. 3000 osób. Lekcje są prowadzone w formie gry, której akcja toczy się we współczesnej Białorusi, inspirowanej Role Play Game, z elementami audio i video. Osoby prowadzące lekcję opowiadają o okolicznościach wyjściowych, a młodzi ludzie uczestniczący w rozgrywce decydują o wyborach i zachowaniach postaci. W ramach projektu stworzymy również stronę internetową i udostępnimy grę w sieci. Naszym partnerem w projekcie jest Fundacja Tutaka, współpracujemy także z Centrum Rozwoju i Środowiska (SUM) na Uniwersytecie w Oslo. Projekt pomoże rozwijać postawy obywatelskie młodych ludzi i ich wiedzę o prawach człowieka. Zapobiegnie zachowaniom i postawom dyskryminacyjnym w stosunku do osób z mniejszości.