Ułatwienia dostępu

Ekologiczny ogród społeczny w Olsztynie

Grantobiorca: Fundacja Warsztat Zmiany
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 060,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2021-31.03.2023