Ułatwienia dostępu

eko-Załoga

Grantobiorca: Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 985,57 EUR
Partnerzy: Gmina Płużnica
Czas realizacji: 01.09.2022-30.11.2023

W tym projekcie odpowiadamy na problem degradacji środowiska naturalnego, zdiagnozowany w powiecie wąbrzeskim. Problem został opisany m.in. w „Raporcie o stanie środowiska w woj. kujawsko-pomorskim” z 2020 roku, opracowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W ramach projektu utworzyliśmy grupę młodych wolontariuszy i wolontariuszek zwaną „eko-Załogą”. Grupa ta bierze udział w eko-interwencjach zgłaszanych przez mieszkańców powiatu na stronie internetowej projektu. Zaprosiliśmy młodych osób na wyjazd szkoleniowy pod hasłem Zlot wizjonerów, podczas którego opracują apel do władz lokalnych w sprawie stanu środowiska naturalnego i nauczą się prowadzić konsultacje społeczne. Na stronie projektu jest dostępna interaktywna mapa powiatu, na której mieszkańcy zgłaszają miejsca wymagające eko-interwencji, np. dzikie wysypiska śmieci czy zanieczyszczenia wód. „eko-Załoga” sama decyduje, czy zgłoszony problem wymaga działania lokalnego samorządu, czy można go rozwiązać samodzielnie. Ponadto, dwa najbardziej dotknięte degradacją środowiska sołectwa zostaną zagospodarowane nowymi nasadzeniami. Wyboru dokona grupa „eko-Załoga” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Podsumowaniem projektu będzie debata, podczas której zaprezentujemy rezultaty projektu i opowiemy o tym, jak dbać o najbliższe otoczenie. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są osoby tworzące „eko-Załogę”, a pośrednimi mieszkańcy i mieszkanki powiatu wąbrzeskiego. Naszym partnerem jest Gmina Płużnica, która wspiera nas w promocji projektu.