Ułatwienia dostępu

Eko-łąki – partycypacja mieszkańców Głowna w kształtowaniu lokalnych polityk gospodarowania zielenią

Grantobiorca: Ecorower Fundacja
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 30 866,17 EUR
Partnerzy: Forandre Verden (Norwegia)
Czas realizacji: 31.12.2021-15.10.2022

W tym projekcie zachęcamy mieszkańców Głowna do współtworzenia przyjaznego zielonego miasta we współpracy z osobami zarządzającymi terenami publicznymi. Polityka miasta dotycząca terenów zielonych powinna być prowadzona w sposób zrównoważony. Należy w niej uwzględnić bioróżnorodność oraz ograniczenia w stosowaniu szkodliwych środków chemicznych. Pod koniec 2022 r. odbyło się głosowanie krajów członkowskich UE dotyczące przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu przez kolejne 5 lat. Pestycydy (w tym glifosat) są szkodliwe dla zdrowia, np. negatywnie oddziałują na układ odpornościowy, co jest istotne zwłaszcza w czasie pandemii Covid-19. Naszym celem jest zainicjowanie debaty na temat zakazu stosowania glifosatu w Głownie oraz angażowanie mieszkańców w działania obywatelskie na rzecz tworzenia polityk przyjaznego zielonego miasta. Wydajemy gazetę „Aktywność Obywatelska”. Prowadzimy szkolenia na temat zasad dobrego zarządzania zielenią. Organizujemy spotkania z przedstawicielami urzędów i instytucji. Prowadzimy warsztaty dla szkół oraz konkurs i piknik dla uczniów. Wraz z uczniami szkół podstawowych tworzymy pierwsze łąki kwietne w Głownie. Przygotowujemy wideo podsumowujące działania projektu. Organizujemy debatę z udziałem mieszkańców, urzędników i ekspertów. Opracowujemy apel do władz Głowna z ok. 500 podpisami. Odbiorcami działań będą: urzędnicy głowieńskiego magistratu, mieszkańcy i mieszkanki Głowna, w tym osoby aktywne w radach osiedlowych, organizacje społeczne, dzieci, młodzież oraz media (głównie lokalne i branżowe). W realizację działań są zaangażowani wolontariusze, 5 organizacji partnerskich oraz partner zagraniczny Fundacja „Change the World”.