Ułatwienia dostępu

Dziewczęcy łącznik

Grantobiorca: Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 470,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.11.2022

Projekt odpowiada na potrzeby i problemy zgłaszane przez dziewczyny zamieszkujące woj. podkarpackie. Jego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec dziewczyn oraz wzmacnianie ich podmiotowości. Działania kierujemy do 24 odbiorczyń bezpośrednich: dziewczyn w wieku 15-18 lat oraz odbiorców pośrednich: mieszkańców woj. podkarpackiego. Prowadzimy warsztaty edukacyjne i wzmacniające dla dziewczyn, a także organizujemy obóz edukacyjny. Przygotowujemy uczestniczki do realizacji ich własnych inicjatyw edukacyjnych, dzięki którym mieszkańcy i mieszkanki dowiedzą się, czym jest dyskryminacja, jak jej przeciwdziałać i jak sobie z nią radzić. Dziewczyny w wieku 15-18 lat to grupa narażona na dyskryminację, głównie ze względu na brak narzędzi (wiedzy, umiejętności, wiary w siebie) do radzenia sobie z przemocą. Otrzymują niedostateczne wsparcie ze strony dorosłych i mierzą się z wieloma przeszkodami, takimi jak stereotypy, uprzedzenia i społeczne oczekiwania na temat tego, jaka powinna być dziewczyna. Problemem jest także brak edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach. Potrzebę działań antydyskryminacyjnych wyrażają same dziewczyny, z którymi mamy kontakt dzięki wcześniejszym projektom. W działaniach edukacyjnych koncentrujemy się na upodmiotowieniu dziewczyn. Wzmacniamy ich poczucie niezależności, rozwijamy gotowość do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz do realizacji ich planów i marzeń. W ramach projektu dziewczyny realizują inicjatywy społeczne, których celem będzie zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na problem dyskryminacji ze względu na płeć, utrwalenie zdobytej wiedzy oraz poczucia sprawczości.