Ułatwienia dostępu

DziałaMY dla klimatu!

Grantobiorca: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 110 334,39 EUR
Partnerzy:
Stowarzyszenie Metropolia Poznań (Polska)
Društvo Ekologi brez meja (Słowenia)
Norsensus Mediaforum (Norwegia)
Czas realizacji: 31.12.2021-31.07.2023

Ten projekt zwiększa partycypację obywatelską i społeczną wśród młodzieży oraz angażuje młode osoby w polityki lokalne dotyczące zmian klimatu w samorządach Aglomeracji Poznańskiej. W maju 2021 przeprowadziliśmy badanie z udziałem 225 uczniów i uczennic z wielkopolskich szkół. Wyniki pokazały, że zmiany klimatu to niezwykle ważny temat dla młodego pokolenia. Aż 94,2 % osób badanych stwierdziło, że podejmowanie działań proekologicznych jest dla nich ważne lub bardzo ważne. Jednak jedynie 37,8 % angażowało się do tej pory w takie działania w szkole, a zaledwie 29,3 % poza nią, na terenie swojej gminy. Z badań wynika więc ogromna potrzeba włączenia młodych osób w działania społeczno-obywatelskie. W ramach projektu realizujemy kompleksowe działania edukacyjne skierowane do minimum 500 osób, w tym uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz przedstawicieli i przedstawicielek instytucji samorządowych, rad młodzieżowych oraz rad osiedlowych i sołeckich. Prowadzimy ponad 100 szkoleń, warsztatów i webinariów, organizujemy dwie konferencje o tematyce społeczno-obywatelskiej i ekologicznej. W 25 szkołach powstają Szkolne Kluby Młodego Obywatela, w ramach których uczniowie i uczennice realizują różne inicjatywy społeczno-obywatelskie, w tym szkolne budżety obywatelskie i debaty. Projekt jest realizowany w 22 gminach tworzących Aglomerację Poznańską. Naszym celem jest wprowadzenie realnej zmiany w społecznościach lokalnych poprzez zwiększenie podmiotowości młodych ludzi oraz rozwój ich wiedzy i umiejętności w zakresie partycypacji i zmian klimatu. Projekt realizujemy w partnerstwie czterech organizacji: Stowarzyszenia CREO, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Stowarzyszenia Ekolodzy Bez Granic (ze Słowenia) oraz Norsensus Mediaforum (z Norwegii).