Ułatwienia dostępu

Drzewa sędziwe w Rzeszowie

Grantobiorca: Fundacja Będzie Dziko
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 000,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021 - 30.11.2022

Eliminacja zieleni – pojedynczych drzew, alei czy parków – staje się dotkliwa i zauważalna, bo w znacznym stopniu obniża jakość życia mieszkańców. Jako grupa społeczników działająca na rzecz ochrony drzew w Rzeszowie, obserwujemy rosnące niezadowolenie z usuwania zieleni wysokiej w naszym mieście oraz brak adekwatnej reakcji na ten problem. W 2021 roku w Rzeszowie zostało wyciętych ponad 6000, a w latach 2011-2014 ok. 43 000 drzew. Przy takiej skali problemu, uświadomienie mieszkańcom, jaką rolę pełnią drzewa w naszym otoczeniu, a także dostarczenie wiedzy i niezbędnych umiejętności pozwoli nie tylko zintegrować środowisko „przyjaciół drzew”, ale uczyni je skuteczniejszym w działaniu. W ramach projektu przekonujemy mieszkańców oraz władze lokalne, że stare drzewa i ich kompleksy są atrakcją turystyczną w takim samym stopniu co Rynek Starego Miasta czy rzeszowski zamek. Tworzymy Wirtualny szlak drzew pomnikowych – nowoczesną, atrakcyjną stronę internetową pokazującą, że stare drzewa są ważnym elementem nowoczesnego miasta, zapewniającym schronienie przed zgiełkiem. Drzewa mogą być przedmiotem lekcji plenerowej, tworzyć ważną, „emocjonalną” część miejskiego pejzażu dla osób, które spędziły życie w ich cieniu. Są świadkami ważnych wydarzeń w historii miasta, np. dąb szypułkowy przy ul. Witkacego 7 w Rzeszowie znajduje się w miejscu historycznej akcji Armii Krajowej, w której zginęło około 40 osób. Takie „mikro-historie” zbieramy i prezentujemy na stronie.