Ułatwienia dostępu

D-CAMP

Grantobiorca: Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 998,00 EUR
Partnerzy: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki
Czas realizacji: 31.12.2021-30.05.2023

D-CAMP to projekt edukacyjno-rozwojowy skierowany do osób chorych na cukrzycę typu 1: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin. Cukrzyca to obecnie jedno z najbardziej obciążających psychicznie schorzeń przewlekłych. Ponadto pandemia Covid-19 wymusza na osobach chorych, w tym na osobach z cukrzycą i ich rodzinach, większą samodzielność w radzeniu sobie z chorobą. Według dietetyczki Mileny Kuzaki, „brakuje multidyscyplinarnych zespołów leczących dzieci z cukrzycą, szczególnie edukatorów diabetologicznych, których zadaniem powinna być edukacja pacjentów i ich rodzin. Brak jest edukatorów, którzy w ramach swojej pracy zajęliby się edukacją nauczycieli i opiekunów dzieci w szkole czy przedszkolu. Nie ma edukacji diabetologicznej jako odrębnego świadczenia kontraktowego”. Zdaniem lekarza diabetologa prof. Jana Tatonia, „edukacja to nie tylko przekazanie wiedzy, ale także wskazanie drogi przebudowy osobowości, przeciwdziałanie lękowi i depresji, wykształcenie twórczego podejścia i psychicznej odporności”. W ramach projektu, dla trzech grup osób chorych na cukrzycę typu 1 organizujemy 7-dniowy obóz w Przemyślu. Prowadzimy szkolenia na temat cukrzycy oraz zapewniamy aktywności fizyczne, w tym wycieczki rowerowe. Organizujemy trening zgodny z programem rozwoju osobistego Life Plan Academy – metoda Biegun, który pomaga nabyć odporność psychiczną. Opracowujemy narzędzia edukacyjne wspierające osoby chore na cukrzycę i ich rodziny. Zapoczątkujemy inicjatywy międzypokoleniowe, a także zaangażujemy osoby narażone na wykluczenie w samorzecznictwo. Partnerem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – koła w Rzeszowie, Jarosławiu i Przemyślu.