Ułatwienia dostępu

Bez przemocy

Grantobiorca: Fundacja Agrafka
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 890,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2021-30.10.2022

W tym projekcie zajmujemy się problemem narastającej przemocy w rodzinach i braku dostępu do specjalistycznej pomocy dla ofiar i sprawców przemocy. Odbiorcami projektu są rodzice, którzy chcą, żeby ich dzieci nie stały się ofiarami przemocy i radziły sobie z wyzwaniami, dzieci, które mają problem z kontrolowaniem swoich emocji, a także osoby, które przemocy już doświadczyły. Prowadzimy warsztaty, terapię indywidualną i konsultacje. Oferujemy porady prawne w postaci cyklicznych dyżurów prawnika w siedzibie fundacji lub online. Wspieramy rodziców w rozpoznawaniu tego, co ważne w wychowywaniu dzieci, a co warto odpuścić, żeby dzieci czuły się bezpieczne i kochane. Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i koncentracji uwagi. Uczymy dzieci i młodzież skutecznego działania, kontrolowania emocji i budowania relacji z innymi. Pokazujemy, że z każdej sytuacji jest wyjście i każdy może zmienić swoje życie. Rozwijamy umiejętność „gaszenia rodzinnych pożarów” i odbudowywania więzi. Terapię indywidualną kierujemy do osób dorosłych, które są sprawcami lub ofiarami przemocy. Są wśród nich osoby uzależnione i osoby posiadające niskie kompetencje rodzicielskie. W warsztatach dla specjalistów biorą udział nauczycielki i nauczyciele, osoby pracujące w instytucjach opieki społecznej oraz kuratorzy sądowi. Podczas warsztatów osoby uczestniczące rozwijają umiejętności wspierania swoich podopiecznych we wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich życiu. Indywidualne konsultacje dla rodziców realizujemy online, na platformie Zoom. Podczas spotkań rozmawiamy o tym, jak lepiej radzić sobie z dzieckiem, reagować na jego trudne emocje i mobilizować do współpracy. Do udziału w konsultacjach zapraszamy także przyszłych rodziców.