Ułatwienia dostępu

Badaczki i Badacze na Granicy. Działania Interwencyjne

Grantobiorca: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 992,86 EUR
Partnerzy:
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab
Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży
Fundacja na Rzecz Kultury "Walizka"
Czas realizacji: 01.04.2022-30.11.2022

Rzetelne informacje o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy nie docierają do polskiego społeczeństwa. Uniemożliwienie mediom swobodnego relacjonowania wydarzeń sprawiło, że Polki i Polacy w niewielkim stopniu znają perspektywę osób z doświadczeniem migracji, aktywistów i aktywistek oraz mieszkańców pogranicza. Takie tematy jak zmiana życia codziennego społeczności lokalnej, ewolucja relacji sąsiedzkich, ekonomiczne skutki stanu wyjątkowego czy wrogość wobec osób pomagających nie trafiają do szerokiej publiczności. W naszym projekcie chcemy je przedstawić, a także wyjaśnić związane z nimi procesy społeczno-polityczne. Projekt ma charakter interwencyjny z dwóch powodów: 1) reaguje na antyimigrancką retorykę dostarczając kompleksowych informacji z granicy polsko-białoruskiej; 2) reaguje na dynamikę sytuacji na granicy i reakcji społecznych. Jeśli nie zbadamy tego teraz, nie zbadamy już nigdy, albo ktoś zrobi to za nas, niekoniecznie rzetelnie. Projekt pogłębia wiedzę o kryzysie humanitarnym na pograniczu polsko-białoruskim poprzez sieciowanie badaczek i badaczy. Wspólnie tworzymy materiały popularnonaukowe o kryzysie humanitarnym. Adresatami projektu są twórcy opinii (nauczyciele, samorządy, media) oraz odbiorcy poszukujący rzetelnych informacji o kryzysie. Projekt realizują osoby z organizacji partnerskich, zrzeszone w grupie Badaczki i Badacze na Granicy. Liderem projektu jest Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami – doświadczona organizacja specjalizująca się w badaniach nad migracjami. Partnerami są: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Fundacja na Rzecz Kultury „Walizka”, Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.