Ułatwienia dostępu

Akademia dostępności

Grantobiorca: Fundacja Pod Aniołem
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 77 588,61 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.01.2022-30.06.2023

W tym projekcie zwiększamy świadomość na temat dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. Problemem, na który odpowiadamy, jest niewielka wiedza z zakresu dostępności wśród osób zatrudnionych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, jak również niewystarczająca liczba rozwiązań odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu powstaje grupa Self-adwokatów dostępności, składająca się z osób z niepełnosprawnościami, której zadaniem jest wzmacnianie osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. Organizujemy dla niej cykl szkoleń i spotkań integracyjnych. Będą oni ambasadorami osób z niepełnosprawnościami, dbającymi o ich integrację w społeczności. Organizujemy szkolenia na temat dostosowania przestrzeni i usług do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i prowadzimy audyty dostępności w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i podmiotach ekonomii społecznej z branży turystycznej, gastronomicznej i usług czasu wolnego (zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Efektem audytu będzie raport wraz rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia rozwiązań zgodnych z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy otwarte wydarzenia edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe, podczas których zwracamy uwagę na dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, jak również do przedstawicieli branży gastronomicznej, turystycznej i usług czasu wolnego. Pośrednio korzyści z działań projektowych odniesie cała społeczność lokalna.