Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych poprzez stronę internetową https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.  Informacje dotyczące przetwarzania danych w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej znajdują się w Polityce Prywatności oraz
w załączonych do niej klauzulach informacyjnych które zamieszczone są na stronie https://frdl.org.pl/rodo/. Pod tym adresem znajdują się również informacje dotyczące plików cookies.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie poprzez email: kadry@frdl.org.pl lub na adres Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ul. Żurawia 43 00-680 Warszawa

Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny

Konsorcjum Prowadzące Fundusz