Konsultacje

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wspierać będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

Obszar 1. Prawa człowieka i równe traktowanie
Obszar 2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
Obszar 3. Aktywność obywatelska
Obszar 4. Demokracja lokalna i dobre rządzenie

Oprócz tego, w ramach Programu, wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w obszarach horyzontalnych: ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zaangażowanie młodzieży oraz rozwój potencjału organizacji obywatelskich.

Gorąco zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

 • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
 • jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
 • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

W konsultacjach można wziąć udział:

 1. wypełniając ankietę on-line dostępną wkrótce
 2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych: 
  • – w Szczecinie (23.01)
  • – w Rzeszowie (24.01) 
  • – we Wrocławiu (3.02)
  • – w Białymstoku (3.02) 
  • – w Łodzi (6.02)

   

Zapraszamy do rekrutacji na spotkania (formatki w linkach i w zakładce konsultacje – rekrutacja na spotkania regionalne). Na każde z nich możemy zaprosić maksymalnie 30 osób z lokalnych i regionalnych organizacji obywatelskich. Prosimy czekać na potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie: będziemy wysyłać zawiadomienia wraz z programem pocztą elektroniczną.

Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny

Operatorzy Funduszu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego