Ułatwienia dostępu

Trwałość i systemowy charakter rozwiązań

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium dotyczącego trwałości i systemowego charakteru rozwiązań (zwłaszcza w obszarze 2.) w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 10 lutego 2022 r.

Osobą prezentującą była Katarzyna Bryczkowska – ekspertka w 2. obszarze tematycznym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Pedagożka, trenerka równościowa, trenerka Rady Europy, coacherka oraz doradczyni. Od lat zaangażowana w pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją, a także we wsparcie organizacji pozarządowych.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 47:22.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami.

00:00-04:00: Wprowadzenie
04:03-20:16: Część 1: Trwałość projektu i systemowy charakter rozwiązań – co to znaczy?
20:17-36:43:  Część 2: Jak pracować na trwałość projektu i jego systemowy charakter?
36:44-39:50: Część 3: Wnioski i podsumowanie
39:51-46:08: Sesja pytań i odpowiedzi

Do pobrania:

Prezentacja z webinarium