Ułatwienia dostępu

Sprawozdawczość finansowa

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium dla Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 1 marca 2022 r.

Osobą prezentującą była Dorota Głażewska-Ziemilska – kier. ds. finansowych Programu, pracująca w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:07:02.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy.

00:00-02:53: Wprowadzenie
02:54-14:53: Część 1: Zarządzanie finansowe – wymogi programowe
14:54-18:23: Część 2: Modyfikacje budżetowe
18:24-46:33: Część 3: Rozliczenie grantu
46:34-01:03:36: Wzór sprawozdania finansowego

Do pobrania:

Prezentacja z webinarium
Narzędzie do planowania budżetu
Koszty pośrednie – tabela robocza
Wzór sprawozdania finansowego  (aktualizacja 9.06.2022 r.)