Ułatwienia dostępu

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców – konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przygotowaliśmy z myślą o zespołach organizacji społecznych, które rozważają składanie, bądź są już zdecydowane na to, by złożyć wnioski w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Będzie on służył także tym organizacjom, których projekty otrzymają dofinansowanie, czyli naszym Grantobiorcom.

Mikrogranty to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji, które zostaną przeznaczone na realizację bieżących działań związanych z budowaniem zespołu i organizacją pracy, rozpoznawalnością i współpracą w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców. Więcej informacji o konkursie.

Zachęcamy do korzystania!

Pobierz podręcznik:

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Cz. I. Warunki udziału w konkursach grantowych i zasady realizacji grantów

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Cz. II. Opis obszarów wsparcia