Ułatwienia dostępu

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs na granty instytucjonalne

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przygotowaliśmy z myślą o zespołach organizacji społecznych, które rozważają składanie, bądź są już zdecydowane na to, by złożyć wnioski w konkursie na granty instytucjonalne. Będzie on służył także tym organizacjom, których projekty otrzymają dofinansowanie, czyli naszym Grantobiorcom.

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji, wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji, zawierającego tabelę produktów i rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji osiąganych rezultatów. Wnioski będzie można składać od 27 kwietnia 2022 roku (środa), godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 7 czerwca 2022 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego. Więcej informacji o konkursie.

Zachęcamy do korzystania!

Pobierz podręcznik:

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs na granty instytucjonalne