Ułatwienia dostępu

Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium nt. partycypacji mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych. Webinarium odbyło się 15 kwietnia 2021 r.

„Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych” to jeden z 6 tematów o szczególnym znaczeniu dla Programu. Projekty wpisujące się w te tematy otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.

Osobą prezentują był Wojciech Odzimek – konsultant i trener w dziedzinie rozwoju lokalnego, planowania i zarządzania strategicznego. Moderator procesów współpracy lokalnej, integracji i aktywizacji wspólnot samorządowych. Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Webinarium poprowadziła Agnieszka Koszowska – redaktorka i koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:00:16.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami.

Plan spotkania:

  • 00:05-03:03: Wprowadzenie
  • 03:04-14:54: Część 1: Polityki lokalne, czyli co konkretnie?
  • 14:55-19:55: Część 2: Partycypacja mieszkanek i mieszkańców, czyli kto konkretnie?
  • 19:56-53:40: Część 3: Rekomendacje dla działań / projektów, Wasze propozycje, ciekawe rozwiązania
  • 53:50-59:23: Sesja pytań i odpowiedzi

 

Do pobrania:
Prezentacja z webinarium