Ułatwienia dostępu

Obszary tematyczne

5 lutego odbyła się konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Udostępniamy nagrania części plenarnej z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy.

Podczas sesji informacyjnej obszary tematyczne Programu przedstawili:

  • Maciej Sopyło – ekspert w 1. obszarze (Ochrona praw człowieka),
  • Katarzyna Bryczkowska – ekspertka w 2. obszarze (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu),
  • Krzysztof Stanowski – ekspert w 3. obszarze (Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym),
  • Jacek Królikowski – ekspert w 4. obszarze (Wsparcie rozwoju sektora społecznego).

Obejrzyj nagranie [27:06]:

Więcej informacji o konferencji otwierającej Program wraz ze szczegółowym programem znajduje się na tej stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konferencja-otwierajaca-program/.