Ułatwienia dostępu

Jak napisać dobry wniosek? – nagranie webinarium

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium pt. „Jak napisać dobry wniosek?” dla Wnioskodawców w 2. konkursie tematycznym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 22 marca 2022 r.

Osobą prezentującą była Magdalena Krasowska-Igras – w ramach Programu kieruje zespołem komunikacyjnym i odpowiada za działania edukacyjne skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli sektora społecznego, pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:32:55.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami.

00:00-04:19: Wprowadzenie
04:20-14:55: Od czego zaczynamy pisanie wniosku?
14:55-29:44: Jak sformułować cel projektu? Drzewo problemu / drzewo celu
29:45-31:34: Logika projektu
31:35-48:01: Zasoby organizacji i partnerzy
48:02-01:03:02: Planowane działania oraz odbiorcy / grupy docelowe
01:03:03-01:11:53: Analiza ryzyka, harmonogram i trwałość projektu
01:11:54-01:13:40: Kilka wskazówek na koniec
01:13:41-01:32:23: Sesja pytań i odpowiedzi

Do pobrania:
Prezentacja z webinarium