Ułatwienia dostępu

DEI w NGO – dlaczego warto i od czego zacząć?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium na temat różnorodności, sprawiedliwości i włączania (ang. Diversity, Equity, and Inclusion – DEI) w organizacji pozarządowej. Webinarium odbyło się 31 stycznia 2024 r. w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

To pierwsze webinarium z cyklu „Różnorodna społeczność, różnorodny zespół, włączająca organizacja”.

Osobą prezentującą była Martyna Markiewicz – od prawie 20 lat w sektorze pozarządowym, zawodowo wspiera sieci, organizacje, grupy i osoby, które dążą do zmiany społecznej. Koncentruje się głównie na obszarach równości płci oraz różnorodności, włączenia społecznego i sprawiedliwości społecznej (DEI). Trenerka, jokerka Teatru Uciśnionych, moderatorka Design Thinking. Członkini Zarządu Ashoki w Polsce, w organizacji odpowiada za partnerstwa, a także zajmuje się kwestiami DEI na poziomie europejskim Ashoki. Stworzyła i prowadzi pierwszy otwarty, międzynarodowy proces edukacyjny Ashoki na temat relacji DEI ze zmianą społeczną: Diversity, Equity and Inclusion Learning Journey.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, pracuje w FRSI.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:02:48.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy i napisami.

Plan prezentacji:

  • 00:00-03:51: Wprowadzenie
  • 03:52-26:50: Część 1. Czym jest DEI w miejscu pracy i w działaniach organizacji?
  • 26:51-35:21: Część 2. Jakie korzyści przynosi takie podejście organizacji?
  • 35:22-51:15: Część 3. Od czego zacząć i jakie konkretne kroki warto podjąć?
  • 51:17-01:02:05: Sesja pytań i odpowiedzi
Do pobrania: