Konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansować będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w trzech obszarach:

Obszar 1. Prawa człowieka i równe traktowanie
Obszar 2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
Obszar 3. Demokracja lokalna i aktywność obywatelska

W ramach Programu priorytetami horyzontalnymi będą: ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zaangażowanie młodzieży. Ponadto będziemy wspierać rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich.

Gorąco zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

 • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
 • jakie działania powinien wspierać, by przyczynić się do trwałych zmian,
 • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych.

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

Koncepcję Programu znajdziecie w MATERIALE DO DYSKUSJI.

W konsultacjach można wziąć udział:

 1. wypełniając ankietę on-line  dostępną do dnia 3 lutego 2020.
 2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych :
  – w Szczecinie (23.01) – rekrutacja zakończona
  – w Rzeszowie (24.01) – rekrutacja zakończona
  – we Wrocławiu (3.02) – rekrutacja zakończona
  – w Białymstoku (3.02)  – rekrutacja zakończona
  – w Łodzi (6.02) – rekrutacja do dnia 3 lutego

Zachęcamy do szybkiej rejestracji na spotkania – liczba miejsc ograniczona. Prosimy czekać na potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie: będziemy wysyłać zawiadomienia wraz z programem pocztą elektroniczną.

Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny

Konsorcjum Prowadzące Fundusz