Ułatwienia dostępu

Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17.03.2021 r. Termin składania wniosków upłynął 17.05.2021 r. Do konkursu wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345 w ścieżce na duże granty oraz 371 w ścieżce na małe granty. Wyniki konkursu ogłosiliśmy 30.09.2021 r. Zgodnie z nimi, decyzją Komitetu Wykonawczego, po rekomendacjach Komisji Konkursowej, granty zostały przyznane na realizację 172 projektów: 96 dużych i 76 małych, a 10 dużych i 7 małych projektów znalazło się na liście rezerwowej. Ponadto, Komitet Wykonawczy zdecydował o dofinansowaniu trzech wniosków z listy rezerwowej. Ogółem przyznaliśmy granty na realizację 175 projektów: 99 dużych i 76 małych, jednak w przypadku 3 z nich nie doszło do podpisania umowy. Obecnie na liście wniosków do dofinansowania znajdują się 172 projekty: 98 dużych i 74 małe. 7 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.