Ułatwienia dostępu

Konkurs na mikrogranty – uaktualnione wyniki

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Konkurs na mikrogranty – uaktualnione wyniki

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dofinansowanie otrzymuje jeden wniosek z listy rezerwowej. Prezentujemy uaktualnione wyniki konkursu.

W związku ze zwolnionymi środkami Komitet Wykonawczy Programu zdecydował o przyznaniu mikrograntu Instytutowi Ochrony Krajobrazu Pomorza, którego wniosek znajdował się na liście rezerwowej. Łączna liczba przyznanych mikrograntów (41) nie ulega zmianie, ponieważ w przypadku jednej organizacji nie doszło do podpisania umowy.

Podsumowanie wyników konkursu

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 278 wniosków. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu 41 mikrograntów (w przypadku jednej organizacji nie doszło do podpisania umowy, w związku z czym zdecydowano o przyznaniu mikrograntu jednej organizacji z listy rezerwowej).

Łączna kwota przyznanych środków to 481 641,67 EUR z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach obszaru 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego).

Ostateczna decyzja o dofinansowaniu wniosków z listy rezerwowej zapadnie najpóźniej do końca października br.

Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

W przypadku pytań związanych z oceną merytoryczną wniosku, który nie otrzymał dofinansowania, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wyniki.aofr@fed.org.pl.

Protokoły i lista rankingowa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności