Koniec naboru wniosków w 1. konkursie

  17 maja 2021 o godzinie 12.00 upłynie termin składania wniosków w pierwszym konkursie grantowym.

  Do składania wniosków zapraszamy organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

  Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Konkurs 1: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-1/

  Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

  Termin ogłoszenia wyników:

  • oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021,
  • oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021.