Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny

Operatorzy Funduszu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego