Fundusze EOG

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem.

Programy wdrażane w ramach poszczególnych edycji dotyczą wielu dziedzin, między innymi społeczeństwa obywatelskiego, nauki, środowiska, rozwoju lokalnego. W Polsce większością środków zarządza bezpośrednio Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, natomiast decyzje dot. Funduszu na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego podejmowane są przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, które bezpośrednio wyłania operatorów programów w państwach-beneficjentach.

Obecnie realizowana jest III edycja Funduszy norweskich i Funduszy EOG w Polsce.

 

Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny

Konsorcjum Prowadzące Fundusz